International law blog

Cases and News

الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه دریانوردی (SUA)

در شماره 18609 روزنامه رسمی مورخه 1387/10/28  ، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره به چاپ رسیده است. این قانون که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بوده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 87/9/13 به تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سابقه ابتکار این کنوانسیون به اوایل دهه 80 باز می گردد. جایی که موج فعالیتهای تروریستی دریاها را فرا گرفته بود و امنیت کشتیها و سلامت مسافرانشان را تهدید می کرد. اوج این جریان، سال 1385 و زمانی بود که کشتی Achille Lauro ربوده شد. در پی این حادثه  مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 40/61 ضمن دعوت کشورها به همکاری از ایمو خواست که حوادث تروریستی بر روی عرشه یا علیه کشتیها را در دستور کار خود قرار دهد. نیز به دنبال ربایش Achille Lauro بود که در نوامبر 1386 کشورهای ایتالیا، اتریش و مصر پیشنهاد تصویب کنوانسیونی را توسط ایمو در رابطه با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی مطرح کردند. این کنوانسیون سرانجام در 10 مارس 1988 در رم به تصویب رسید و در نوع خود دارای نوآوریهایی به ویژه در مورد صلاحیت کیفری کشورها می باشد که در مواد 4، 6، 10 و 12 نمود بیشتری یافته است.

سند مذکور در حالی پس از 21 سال از انعقاد، توسط جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد که در اجلاس بازنگری 10 تا 14 اکتبر 2005، پروتکل اصلاحی آن در لندن مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از این اصلاحیه  افزایش توانایی مقابله با خطرات روزافزون تروریست بین المللی و نیز پاسخگویی به قطعنامه 1540 شورای امنیت در ارتباط با سلاحهای تخریب انبوه بود.

گرچه با توجه به سرعت عمل کشورمان در پیوستن به اسناد بین المللی مشخص نیست که ایران در چه زمانی پروتکل جدید را تصویب خواهد نمود و مهمتر از آن آیا پیوستن به آن با گستره متفاوت منافع ملی ما! سازگار خواهد بود یا خیر، بنده مطالعه دقیق این سند بویژه مواد 3 در مورد افزایش محدوده عنصر مادی جرم و ماده 8 در مورد ورود به عرشه کشتی کشورهای عضو را به دوستان علاقه مند به حقوق دریاها توصیه می کنم. اطلاعات بیشتر روی سایت IMO در اختیار شما عزیزان قرار دارد. در آینده نه چندان دور ( البته امیدوارم!) در مورد ماده 8 این پروتکل اصلاحی و تحولاتی که پیرامون قاعده صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم در حال رخ دادن است تبادل نظر بیشتری خواهیم داشت.

Advertisements

فوریه 16, 2009 Posted by | تروریزم, حقوق بین الملل کیفری, حقوق دریاها | 2 دیدگاه