International law blog

Cases and News

البشیر-فروید

bashir_rally_060720011چندی پیش آقای دکتر سادات میدانی مطلبی پست کردند در مورد کلاس آقای دکتر آزمایش در ارتباط با ماجرای تصمیم دیوان کیفری بین المللی در صدور قرار بازداشت برای البشیر و دوستانش؛ بعد از ایشان، دوستان مکرر معلوماتشان را ارائه کردند که درست است و نارواست و چه و چه! از موضوع مفاد قطعنامه ی 1593 که بگذریم و گذشته از این یادداشت آموزنده که خواندن آن را به دوستان توصیه می کنم، از پرداختن به اصل موضوع که در نوع خود به اندازه ی کافی پیچیده به نظر می رسد نیز صرف نظر می کنم.

با این حال دوست دارم قولی را نقل کنم از فروید:«جایگزین شدن قدرت جمع به جای قدرت فرد، گام تعیین کننده ای در راه تمدن است. ماهیت آن این است که اعضای جمع، خود را در زمینه ی امکانات ارضای امیال خویش محدود می کنند، در حالی که فرد چنان محدودیتی را نمی شناخت. پس عدالت از لوازم بعدی تمدن است، یعنی این ضمانت که نظام حقوقی استقرار یافته، از این پس به نفع فرد شکسته نشود.»

Advertisements

مارس 29, 2009 Posted by | گفتارها | 13 دیدگاه