International law blog

Cases and News

رژیم بازداشت حاکم بر تروریست ها

یکی از پانل های حاضر در همایش دو روزه ی حقوق بین الملل بشر دوستانه ی عرفی در دانشگاه تهران که ماه گذشته برگزار شد در مورد رژیم حاکم بر بازداشت ها در حقوق بین الملل بشردوستانه بود. در طول این همایش استاد ارجمندم جناب آقای دکتر امیرحسین رنجبریان نیز ، که از سخنرانان به شمار می رفتند ، حسب پایبندی شان به مبانی انسان دوستانه و حقوق بشری حقوق بین الملل بشردوستانه چنین استدلال کردند که بازداشت این افراد باید تحت مقررات عمومی حاکم بر بازداشت ها ، خصوصا آزادی دسترسی به دادگاه های بی طرف برای اثبات حقیقی بودن اتهامات باشد .

در این ارتباط این نظر نیز بطور عمومی مطرح گردیده است که این رزمندگان و اشخاصی که در طول آنچه جنگ علیه تروریزم خوانده شده ، آنجا که دیگر جنگی (در صحنه ی نبرد ) در میان نیست امری غیر قانونی به شمار می رود.

به تازگی مقاله ای از ماتیو ماکس در این ارتباط منتشر شده است که به نظر خواندنی می رسد.

حقیر تصور می کند 3 نکته را نباید در این ارتباط نادیده گرفت : نخست متن دو قطعنامه ی  1368 و 1373 شورای امنیت؛ دوم ، آنچه ما از آن در حقوق بین الملل تحت عنوان Responsibility to Protect نام می بریم و بر دوش دولت هاست؛ و سوم طبیعت شبکه های مجرمانه ای مانند القاعده که عمده ی منابع مالی خود را از طریق کمک های مالی اشخاص خصوصی و یا قاچاق مواد مخدر تامین می کنند و می توانند مستقل از دولت ها عمل کنند. اینها و البته بسیاری دلایل حقوقی و مادی دیگر بنده را کمی به دیدگاه مخالف و انتقادی سوق می دهد.

Advertisements

نوامبر 24, 2008 Posted by | قطعنامه ها, کنوانسیون های لاهه و ژنو, کتاب ها و مقالات روز, گفتارها, حقوق بشر دوستانه | ۱ دیدگاه

AsianSIL: Call For Papers

انجمن آسیایی حقوق بین الملل برای دومین نشست دوسالانه ی عمومی خود دعوت به ارسال مقاله کرده است. اطلاعیه ی مربوطه را اینجا ببینید.

نوامبر 23, 2008 Posted by | Call for Papers, دانشگاهی | بیان دیدگاه

رای دیوان: کرواسی علیه صربستان

دیوان بین المللی دادگستری رای خود در مورد صلاحیتش در دعوای فوق را صادر کرد. رای دیوان را اینجا و اسناد دعوا را اینجا ببینید.

برای آنانی که پدیده ی «قاعده ی آمره» نظرشان را جلب کرده ، وفور این دعاوی و نحوه ی استدلال اطراف دعوا و نیز دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده و به طور کلی پرونده های مرتبط با حق حیات ،خصوصا ژنوسید (مانند پرونده ی تازه ای که گرجستان علیه روسیه ثبت کرد – البته اگر دیوان صالح برای رسیدگی باشد) می تواند مفید باشد.

نوامبر 22, 2008 Posted by | آراء ترافعی, آراءِ محاکم بین المللی, حل و فصل اختلافات بین المللی, خبرها و رویدادها, دیوان بین المللی دادگستری | بیان دیدگاه

دیوان بین المللی دادگستری – جمهوری سابق یوگوسلاو مقدونیه علیه یونان

دیوان خبر ثبت این دعوا را در 17 نوامبر 2008 منتشر کرد. مبنای این دعوا ، ادعای مقدونیه درباره ی تخطی یونان از اجرای ماده ی 11 معاهده ی Interim Accord که در 13 سپتامبر 1993 میان طرفین امضاء شده بود، است. صلاحیت دیوان حسب پاراگراف 2 ماده ی 21 این معاهده قابل اثبات به نظر می رسد.

این دعوا ریشه در مخالفت یونان برای عضویت مقدونیه در NATO دارد.

دادخواست مقدونیه را اینجا ببینید.

نوامبر 22, 2008 Posted by | حل و فصل اختلافات بین المللی, خبرها و رویدادها, سازمان های منطقه ای, سازمان های بین المللی | بیان دیدگاه

یک پرسش تئوریک در مورد دیوان بین المللی دادگستری

چرا دیوان بین المللی دادگستری تمایل دارد تا موجودیت فرم های عرفی و معاهداتی یک قاعده را از یکدیگر متمایز جلوه دهد؟ آیا جز این است که وجود یک قاعده ، از رهگذر وجود ایجاب و الزام به عمل به آن «باید» یا «نباید»ی کشف می شود که از قاعده در معنای مجرد آن بر می خیزد و تفاوتی نمی کند که سوژه های یک نظام ، الزام به اجرای آن قاعده را در چه فرمی پذیرفته باشند تا آن قاعده به وجود آید؟ به بیان دقیق تر به نظر شما ، آیا تفاوتی می کند که دفاع مشروع حسب آنکه از منظر ماده ی 51 منشور ملل متحد شناسایی شود و یا آنکه قاعده ای عرفی تلقی گردد همچنان قاعده ی دفاع مشروع است؟

این سوال از آنجا ناشی می شود که دیوان در رای نیکاراگوئه بیان می دارد :

178. There are a number of reasons for considering that, even if two norms belonging to two sources of international law appear identical in content, and even if the States in question are bound by these rules both on the level of treaty-law and on that of customary international law, these norms retain a separate existence.

179. It will therefore be clear that customary international law continues to exist and to apply, separately from international treaty law, even where the two categories of law have an identical content.

خصوصا آنکه خود دیوان در همان رای نیز یاد آور می شود:


«It is of course axiomatic that the material of customary international law is to be looked for primarily in the actual practice and opinion juris of States, even though multilateral conventions may have an important role to play in recording and defining rules deriving from custom, or indeed in developing them.» (Continental Shelf (Libyan Arab Jarnahiriyu/ Malta), I. C.J. Reports 1985, pp. 29-30, para. 27.)

نوامبر 17, 2008 Posted by | آراءِ محاکم بین المللی, دیوان بین المللی دادگستری, طرح پرسش | 2 دیدگاه

IILJ: International Law Course

Course Materials

Unit 1: Introduction to International Law

Unit 2: International Courts and Tribunals

Unit 3: Customary International Law and the Law of the Sea

Unit 4: Treaties in International Law – With Extended Treatment of Human Rights Treaties

Unit 5: National Courts and International Law: National Jurisdiction

Unit 6: Immunity and Act of State in National Courts

Unit 7: Use of Force

این دوره از حقوق بین الملل از آن جهت جذاب است که نام نویسندگانی چون کراسنر و کوهین که چهره هایی روابط بین المللی هستند ، در میان اعطاء کنندگان مطالب به آن به چشم می خورد. خواندن بخش نخست را به طور خاص به دوستان توصیه می کند.

نوامبر 8, 2008 Posted by | گفتارها | بیان دیدگاه